100-lecie Rządu Obrony Narodowej

Lato 1920 r.

Sytuacja w kraju jest dramatyczna. Amia Czerwona wdziera się coraz głębiej w terytorium Rzeczypospolitej i zbliża się do Warszawy. Chociaż warunki porozumienia z Rosjanami są dla Polski upokarzające, Lenin i tak odrzuca propozycję mediacji. Szykuje rewolucję w całej Europie.

W obliczu zagrożenia ze strony bolszewików, Polsce na czele rządu potrzebna jest osoba, która cieszy się szerokim poparciem społecznym – kryterium to spełniał prezes PSL: Wincenty Witos


Władysław Kosiniak-Kamysz - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Wielkie zwycięstwa nie przychodzą same. Także i niepodległość nie obroni się sama. Trzeba ją umacniać każdego dnia – pracą, stanowieniem mądrych praw, dbaniem o to, by Ojczyzna była domem dla wszystkich, wszyscy obywatele dobrze się tam czuli. Żeby państwo było silne mądrością swoich obywateli, a nie opresyjnością władzy.

Bitwa Warszawska 1920 r. oraz dzień 15 sierpnia to nasz wspólny narodowy symbol, świadectwo ofiarności całej wspólnoty narodowej, a nie tylko wybranych z niej postaci i grup.

Na polach pod Radzyminem Polacy uratowali państwo, honor i życie wielu milionów obywateli. Wyrazem narodowej mobilizacji w obliczu zagrożenia bolszewickiego było powołanie Rady Obrony Państwa oraz 14 lipca 1920 r. Rządu Obrony Narodowej z premierem Wincentym Witosem na czele – premierem naszej wolności. To dzięki niemu dziś Polacy są jednym z trzydziestu największych narodów na kuli ziemskiej, a państwo polskie ma ponad tysiącletnią historię.

15 sierpnia obchodzony jest w ruchu ludowym jako Święto Czynu Chłopskiego. Dzień ten uczczony jest właśnie po to, by upamiętnić oddanie i ofiarność chłopów polskich i ich wkład w zwycięstwo nie tylko w Bitwie Warszawskiej, ale w całej wojnie polsko-bolszewickiej i w całym procesie odzyskiwania niepodległości. Czujemy dumę i powinność stojąc na straży tego ludowego i narodowego dziedzictwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

24 lipca rozpoczęliśmy obchody 100. rocznicy objęcia przez Wincentego Witosa funkcji Premiera w Rządzie Obrony Narodowej.

Od 24 lipca 1920 r. do 13 września 1921 r. przywódca PSL-u był premierem koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej. Przyczynił się do wzmocnienia potencjału obronnego państwa, konsolidacji społeczeństwa i wsparcia wysiłku wojennego Rzeczypospolitej.

Nie ma wątpliwości, że w zbliżających się obchodach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, obok Józefa Piłsudskiego, wyeksponowana powinna zostać rola Wincentego Witosa i całego ruchu ludowego.

Dlatego, uznając szczególną rolę samorządu mazowieckiego w upowszechnianiu wiedzy o tym ważnym okresie w historii Polski, wspólnie z kilkoma instytucjami zainicjowaliśmy roczny projekt edukacyjny „100-lecie Rządu Obrony Narodowej – rola i znaczenie Wincentego Witosa w obronie i ugruntowaniu niepodległości Polski”.

Projekt jest skierowany nie tylko do osób bezpośrednio związanych z ruchem ludowym, ale również do szerszej grupy społeczeństwa, przekazując przesłanie podkreślające rolę ruchu ludowego w tamtych trudnych chwilach roku 1920.

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego